RHYTHM SUKHUMVIT 42

by บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


Posted on 2015-02-07 13:58:20


 • 20150408020653_Rhythm42_resize.jpg
 • 20150408020705_IMG_20150330_143706.jpg
 • 20150408020708_IMG_20150330_143810.jpg
 • 20150408020710_IMG_20150330_143917.jpg
 • 20151006024941_42 2015-10-1.JPG
 • 20151006024944_42 2015-10-2.jpg
 • 20151006024947_42 2015-10-3.jpg
 • 20151006024950_42 2015-10-4.jpg
 • 20151009053854_42 2015-10-09 2.JPG
 • 20151009053905_42 2015-10-09 1.JPG
 • 20151009053914_42 2015-10-09 6.JPG
 • 20151009053918_42 2015-10-09 7.JPG
 • 20151009053921_42 2015-10-09 8.JPG
 • 20151009053938_42 2015-10-09 4.JPG
 • 20151111040154_RHY 1.jpg
 • 20151111040156_RHY 2.jpg
 • 20160107093128_page1.jpg
 • 20160107093129_page2.jpg
 • 20160107093130_page3.jpg
 • 20160107093132_page4.jpg
 • 20160107093133_page5.jpg
 • 20160107093135_page6.jpg
 • 20160107093136_page7.jpg
 • 20160204024013_2.7.jpg
 • 20160204024017_2.1.jpg
 • 20160204024018_2.2.jpg
 • 20160204024019_2.3.jpg
 • 20160204024020_2.4.jpg
 • 20160204024022_2.5.jpg
 • 20160204024023_2.6.jpg
 • 20160307043426_page 1 (3.3.16).jpg
 • 20160307043429_page2 (3.3.16).jpg
 • 20160307043431_page3 (3.3.16).jpg
 • 20160307043432_page 4 (3.3.16).jpg
 • 20160307043434_page 5 (3.3.16).jpg
 • 20160307043436_page 6 (3.3.16).jpg
 • 20160307043437_page 7 (3.3.16).jpg
 • 20160411103531_RYT.01.04.16.jpg
 • 20160411103532_RYT.02.04.16.jpg
 • 20160411103533_RYT.03.04.16.jpg
 • 20160411103534_RYT.04.04.16.jpg
 • 20160411103535_RYT.05.04.16.jpg
 • 20160411103536_RYT.06.04.16.jpg
 • 20160411103538_RYT.07.04.16.jpg
 • 20160607012541_page5.jpg
 • 20160607012541_page4.jpg
 • 20160607012541_page7.jpg
 • 20160607012541_page6.jpg
 • 20160607012541_page8.jpg
 • 20160607012541_page1.jpg
 • 20160607012541_page2.jpg
 • 20160607012541_page3.jpg
 • 20160809094022_5 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_6 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_7 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_1 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_2 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_3 กค. 59.jpg
 • 20160809094022_4 กค. 59.jpg
 • 20160912054929_page1.jpg
 • 20160912054929_page2.jpg
 • 20160912054929_page3.jpg
 • 20160912054929_page4.jpg

ชื่อโครงการ : RHYTHM SUKHUMVIT 42

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัยสูง 36 ชั้นและอาคารจอดรถสูง 8 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร