CENTRIC RATCHADA HUAYKWANG

by เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น


Posted on 2015-02-07 13:48:17


 • 20151006103740_1.JPG
 • 20151006103744_2.JPG
 • 20151006103746_3.JPG
 • 20151006103748_4.JPG
 • 20151008123452_Centric 2015-10-08 01.jpg
 • 20151008123455_Centric 2015-10-08 02.jpg
 • 20151008123457_Centric 2015-10-08 03.jpg
 • 20151014031927_Centric 2015-10-14 01.JPG
 • 20151014031931_Centric 2015-10-14 02.JPG
 • 20151014031934_Centric 2015-10-14 03.JPG
 • 20151014031937_Centric 2015-10-14 04.JPG
 • 20151014031943_Centric 2015-10-14 05.JPG
 • 20151014031949_Centric 2015-10-14 06.JPG
 • 20151111040232_Centric 1.jpg
 • 20151111040234_Centric 2.jpg
 • 20151111040237_Centric 3.jpg
 • 20151111040242_cats4.jpg
 • 20151111040244_cats 5.jpg
 • 20151215054004_page1.jpg
 • 20151215054006_page2.jpg
 • 20151215054008_page3.jpg
 • 20151215054010_page4.jpg
 • 20151215054013_page6.jpg
 • 20160114102426_cats8.jpg
 • 20160114102428_cats7.jpg
 • 20160114102431_cats4.jpg
 • 20160114102432_cats3.jpg
 • 20160114102433_cats6.jpg
 • 20160114102435_cats1.jpg
 • 20160114102437_cats2.jpg
 • 20160114102456_cats5.jpg
 • 20160204053010_2.1.jpg
 • 20160204053011_2.2.jpg
 • 20160204053013_2.3.jpg
 • 20160204053015_2.4.jpg
 • 20160204053016_2.5.jpg
 • 20160204053017_2.6.jpg

ชื่อโครงการ : CENTRIC RATCHADA HUAYKWANG

เจ้าของโครงการ : เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัยสูง 31 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ซอยรัชดา14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร