TOYOTA PARK MALL

by บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด


Posted on 2015-02-05 16:34:09


  • 20150205044033_TPM(1).jpg
  • 20150205044035_TPM(1-4-56)14.jpg
  • 20150205044038_TPM(3).jpg

ชื่อโครงการ : TOYOTA PARK MALL

เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารชั้นโตโยต้ารถใหม่ 3 ชั้นและอาคารโตโยต้าชัวร์ 1 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี