U-Square

by บริษัท มิโลมาร์ จำกัด


Posted on 2015-02-05 14:59:41


  • 20150219112209_B3-cutcom.jpg
  • 20150219112219_20150205032000_image007.png

ชื่อโครงการ : U-Square

เจ้าของโครงการ : บริษัท มิโลมาร์ จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น, อาคารร้านค้า 2 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(หลัง ม.ธรรมศาสตร์)