THE WORLD MEDICAL CENTER

by บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)


Posted on 2015-02-05 14:38:13


  • 20150205024320_image007.png
  • 20150205024327_image009.png
  • 20150205024331_image012.png

ชื่อโครงการ : THE WORLD MEDICAL CENTER

เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

ลักษณะโครงการ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 22 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี