RANGSIT CAR PARK

by บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด


Posted on 2015-02-05 13:24:36


  • 20150205013423_image001.png
  • 20150205013440_image005.png
  • 20150205013446_image006.png
  • 20150205013451_image009.png

ชื่อโครงการ : RANGSIT CAR PARK

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด

ลักษณะโครงการ : ที่จอดรถอาคารหอพัก 8 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี