Q.House Condo Sathorn

by บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


Posted on 2015-02-05 13:18:44


  • 20150205012408_image026.png
  • 20150205012418_image033.png
  • 20150205012427_image011.png
  • 20150205012428_image008.png
  • 20150205012430_image007.png

ชื่อโครงการ : Q.House Condo Sathorn

เจ้าของโครงการ : บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัยสูง 38 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร