RAVEEVAN SUITE

by บริษัท เวชสุวรรณ พร็อพเพอตี้ จำกัด


Posted on 2015-02-05 13:14:11


  • 20150205011742_image007.png
  • 20150205011745_image008.png
  • 20150205011755_image019.png
  • 20150205011824_image030.png
  • 20150205011830_image012.png
  • 20150205011835_image011.png
  • 20150205011840_image010.png

ชื่อโครงการ : RAVEEVAN SUITE

เจ้าของโครงการ : บริษัท เวชสุวรรณ พร็อพเพอตี้ จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น จำนวน 3 หลัง มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้นเฉพาะหลัง A

ที่ตั้งโครงการ : 162 ซอยสุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร