Central Plaza Chaeng Wattana (PLOT 2)

by บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด


Posted on 2015-02-05 10:23:43


  • 20150205102954_image007.png

ชื่อโครงการ : Central Plaza Chaeng Wattana (PLOT 2)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารจอดรถ 11 ระดับ

ที่ตั้งโครงการ : ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี