Sitara Place

by บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด


Posted on 2015-02-05 09:59:12


  • 20150205101627_image009.png

ชื่อโครงการ : Sitara Place

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัชดาภิเษก 3 กรุงเทพมหานคร