Central Town Rattanathibet Phase II

by บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด


Posted on 2015-02-04 17:20:23


  • 20150204052048_image007.png
  • 20150204052536_image009.png
  • 20150204052620_image053.png

ชื่อโครงการ : Central Town Rattanathibet Phase II

เจ้าของโครงการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารจอดรถ 5 ชั้นและอาคารพาณิชย์

ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี