Ratchapuke Hotel

by บริษัท ปิ่นทิพย์พิมานเวศท์ จำกัด


Posted on 2015-02-04 13:20:07


  • 20150204013815_image001.png
  • 20150205103930_image003.png
  • 20150205103936_image004.png

ชื่อโครงการ : Ratchapuke Hotel

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปิ่นทิพย์พิมานเวศท์ จำกัด

ลักษณะโครงการ : อาคารสูง 4 ชั้น 3 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ : ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี