CHA-AM LONG BEACH CONDOMINIUM

by บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


Posted on 2015-02-03 14:21:12


  • 20150203022256_image015.png
  • 20150203022251_image013.png
  • 20150203022246_image011.png
  • 20150203022234_image009.png

ชื่อโครงการ : CHA-AM LONG BEACH CONDOMINIUM

เจ้าของโครงการ : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ : อาคารที่พักอาศัยสูง 18 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : อําเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี