ACADEMIC BUILDINGS

by สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Posted on 2015-02-02 16:11:09


  • 20150203095028_Academic_Prajeenburi 4.png
  • 20150203095124_Academic_Prajeenburi 1.png
  • 20150203095047_Academic_Prajeenburi 3.png
  • 20150203095126_Academic_Prajeenburi 2.png

ชื่อโครงการ : ACADEMIC BUILDINGS

เจ้าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลักษณะโครงการ : อาคารเรียน และอาคารหอพักนักศึกษา ,อาคารพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี