มอบกระเช้าปีใหม่ พ.ศ.2561


Posted on 2018-01-18 16:05:19

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้นำกระเช้าของขวัญส่งมอบ และอวยพรปีใหม่ แด่ภาครัฐ และบริษัทเอกชน ที่ร่วมดำเนินงาน