ครบรอบ 45 ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


Posted on 2017-11-28 17:13:16

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำบุญครบรอบ 45 ปี วันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และมีคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และคุณพีระวัฒน์ วานิชวัฒน์ กรรมการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงาน กทพ. จตุจักร