พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ ไอดิโอ พหลโยธิน-จตุจักร


Posted on 2017-10-13 21:37:25

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน จตุจักร พร้อมด้วย คุณนราธิป จันทร์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ผู้รับเหมางานก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโครงการและผู้อยู่อาศัย โดยโครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 36 ชั้น จำนวน 392 ห้อง โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างแล้ว

.........................................................................................