พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.


Posted on 2017-09-21 16:28:17

ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมงานพีิธีลงนามสัญญาอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยมีพลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ด กทพ. เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย และกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. และคุณวีระศักิด์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามสัญญา โดยอาคารศูนย์บริหารก่อสร้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งาน ปี 2563 มีเนื้อที่16.3 ไร่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 108,026 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างอาคาร 2,543 ล้านบาท

.........................................................................