• 12/02/2016
 • 03:02

  ฑีฆาสัมพันธ์ฉบับที่ 6

  • สารจากคุณศิริวรรณ
  • ความก้าวหน้าโครงการ
  • Innovation 
  • ประมวลภาพซ้อมดับเพลิงประจำปี
  • รอบรั้ว ฑีฆา
  • กิจกรรม 5ส
  • สะพายกล้อง...ท่องเที่ยว
  • ชิมเพลิน
  • Merry Cristmas & Happy New Year

 • 06/10/2015
 • 12:04

  ฑีฆาสัมพันธ์ฉบับที่ 5

  • สารจาก ผจห.
  • ความก้าวหน้าของโครงการ
  • รอบรั้วฑีฆา
  • Knowledge Sharing "BIM System"

 • 23/07/2015
 • 10:22

  ฑีฆาสัมพันธ์ฉบับที่4

  • สารจากนายช่างณัฐวัฒน์
  • แนะนำพนักงาน Site Skyline
  • Knowledge Sharing
  • On the job training

 • 21/04/2015
 • 08:18

  ฑีฆาสัมพันธ์ฉบับที่ 3

  • สารจากนายช่างสุธีร์
  • แนะนำไซด์ฑีฆา
  • ฑีฆาเพื่อสังคม
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ต้นไม้แห่งพันธะสัญญา

 • 13/02/2015
 • 11:04

  ฑีฆาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2

  • สารจากนายช่างสุวิช
  • ก้าวต่อไปฑีฆา
  • TEKA YOUNG BLOOD
  • ฑีฆาวาไรตี้
  • ฑีฆาเพื่อสังคม
  • Travel and food

 • 10/02/2015
 • 04:30

  ฑีฆาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

  • ก้าวแรก TEKA
  • ค่านิยมองค์กร
  • What's CSR?
  • ฑีฆาวาไรตี้
  • Inside
  • Next issue inside