NEWS & EVENTS

 • 18/01/2018
 • 04:05

  มอบกระเช้าปีใหม่ พ.ศ.2561

 • 18/01/2018
 • 10:04

  พิธีทำบุญ ครบรอบ 34 ปี บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

 • 28/11/2017
 • 05:13

  ครบรอบ 45 ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

 • 13/10/2017
 • 09:37

  พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ ไอดิโอ พหลโยธิน-จตุจักร

  วันที่ 6 ตุลาคม 2560

 • 21/09/2017
 • 04:28

  พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

  ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมงานพีิธีลงนามสัญญาอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 • 08/09/2017
 • 04:46

  นักเรียนนายร้อยสายโยธา เข้าเยี่ยมชมโครงการ

  ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ทางผู้บริหารได้นำคณะนักเรียนนายร้อย สายโยธา

 • 08/08/2017
 • 02:16

  บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ และภาคอีสาน

  วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.

 • 19/07/2017
 • 04:52

  พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 21/04/2017
 • 04:37

  พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการIDEO MOBI SUKUMVIT66

  วันศุกร์ ที่21 เมษายน 2560 พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการIDEO MOBI SUKUMVIT66 

 • 29/03/2017
 • 04:24

  พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ IDEO MOBI ASOKE

  วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ โครงการ IDEO MOBI ASOKE